Ipo - Om ipo kan vi si at er den "nyeste" brukshundgrenen her i Norge - I og med at vi "vanlige" hundefolk ikke har hatt anledning å trene å konkurrere i "forsvarshund" før så har dette blitt tatt i mot her i Norge positivt i endel miljøer som driver brukshundsport. Om IPO kan en vel si at er en meget krevende gren -

IPO er delt inn i tre klasser
- IPO I - IPO II og IPO III .


Det konkureres kun i IPO III.IPO I og IPO II er prøver .
Det mange glemmer er at IPO består av tre "hovedøvelser"
Gruppe A -Spor
Gruppe B - Lydighet
-og det som er nytt her i Norge Gruppe C - forsvarshund.


IPO skiller seg ut mest på hvordan dette blir bedømt - måten IPO blir bedømt på skiller seg mest ved at det hele "øvelsen" blir bedømt under ett - + at ekvipasjen får "predikater" på toppen av dette ( se forklaring på dette under regler IPO)
For å få lov til å gjennomføre en IPO prøve(IPO III)må alle gruppene beståes - som er 70% av 100% , det vil si at hvis man ikke oppnår 70%+ i gruppe A - får man ikke gå gruppe B og C - Det samme er hvis man ikke oppnår 70%+ i gruppe B - da er det heller ingen gruppe C. Så i IPO må man vektlegge alle tre gruppene like mye.IPO programmet "eies" av FCI og dette programmet er likt over hele verden. Tradisjonene i dette programmet i utlandet er mye lenger der enn i Norge . Først og fremst er dette programmet og hvordan IPO er lagt opp og hvordan dette blir bedømt - et fint hjelpemiddel for mange oppdrettere. Mange oppdrettere nedover i Europa som avler "tjeneste" hunder bruker og vektlegger denne bruksgrenen i sin avl for å selektere ut avlsdyr.