RIK 3 / IPO 3

AVDELING A: Spor
AVDELING B: Lydighet
AVDELING C: Forsvarsarbeid

AVDELING A:
Spor
Kommando: "SØK" Poeng 100
(80 for sporet, 7 + 7 + 6 for gjenstandene) 1. Sporet
Sporet skal være minst 60 minutter gammelt, ca. 800 skritt langt fremmedspor, inneholde fire vinkler og tre gjenstander.
Gjenstandene skal være 15 cm. lange, 5-6 cm. brede og 2-3 cm. tykke.
Siste gjenstand skal legges i enden av sporet. Hundefører og hund skal være i skjul når sporet legges. 2. Gjennomføring av Sporet
Hunden skal rolig, med konsentrert søk, oppta ferten.
Hunden skal jobbe med nesen i bakken gjennom hele sporet i ett roligt tempo.
Hundefører skal gå 10 meter bak hunden.

AVDELING B:
Lydighet
1. Fri ved Foten med Skudd
2. Sitt under Marsj
3. Dekk under Spring Marsj med Innkalling
4. Stå under Marsj
5. Stå under Spring Marsj med Innkalling
6. Apportering.
7. Apport over Hinder - Egen gjenstand
8. Apport over møne - Egen gjenstand
9. Frematsending med Dekk
10. Dekk med Forstyrrelser

1. Fri ved Foten med Skudd
Maks = 10 PoengSamme som Øvelsen Lineføring, men her skal det avfyres to skudd.
Skuddene skal avfyres i en avstand på minst 15 skritt, med ca. 5 sekunders mellomrom.
Skuddene skal ikke avfyres mens hunden går gjennom gruppe.
Skuddprøven skal kun utføres under Fri ved Foten og under øvelsen Dekk med Forstyrrelser.


2. Sitt under Marsj
Maks = 5 PoengFra utganstilling skal hundeføreren starte med hunden, etter 10 skritt skal hundeføreren kommandere "SITT",
og hunden skal raskt sette seg. Hundeføreren skal gå i det samme tempoet hele tiden. Hundeføreren går 30 skritt fra hunden og
vender seg så om mot hunden. Dommeren gir så tegn til hundeføreren til å gå tilbake til hunden.


3. Dekk under Marsj med Innkalling
Maks = 10 PoengFra utgangstillingen starter hundeføreren å gå med hunden Fri ved Foten. Når hundeføreren har gått 10 skritt skal han
begynne å løpe med hunden. Etter 10 skritt kommanderer hundeføreren "DEKK", hunden skal da raskt legge seg ned.
Hundeføreren skal ikke senke tempoet, eller stoppe opp. Hundeføreren skal etter at han har kommandert hunden til å ligge, løpe 30 skritt rett frem.
Hundeføreren vender seg så mot hunden. På tegn fra dommeren kaller hundeføreren hunden til seg. Hunden skal komme i hurtig tempo og sette
seg foran hundeføreren.. På ny kommando skal hunden raskt innta Utganstilling ved siden av hundeføreren.

4. Stå under Marsj
Maks = 5 PoengFra utgangstilling skal hundeføreren gå med hunden rett frem 10 skritt, etter 10 skritt skal hundeføreren kommandere "STÅ", og hunden
skal stoppe mometant. Uten å forandre gangart skal hundeføreren fortsette marsjen 30 skritt i samme retning. Så skal han vende seg mot hunden,
og på tegn fra dommeren gå tilbake til hunden og kommandere hunden i utganstilling.


5. Stå under Spring Marsj med Innkalling
Maks = 10 Poeng Fra utgangstilling skal hundeføreren gå med hunden rett frem 10 skritt, så skal han starte en spring marsj med hunden, etter 10 skritt skal
hundeføreren kommandere "STÅ", og hunden skal stoppe momentant. Uten å forandre tempoet skal hundeføreren fortsette spring marsjen 30 skritt i samme retning.
Så skal han vende seg mot hunden, og på tegn fra dommeren kalle hunden til seg. Hunden skal komme i stort tempo og sette seg foran, etter en ny
kommando skal hunden innta utgangstilling ved siden av hundeføreren.

6. Apportering.
Maks = 10 Poeng Hundeføreren kaster en apportbukk på 2 Kg minst 10 skritt. På kommando skal hunden raskt løpe ut, apportere og raskt vende
tilbake til hundeføreren og sette seg foran. Hundeføreren venter litt, tar så ut apporten, kommanderer så hunden inn i utganstilling ved siden av seg.
Apportbukken skal veie 2 KG.


7. Apport over Hinder - Egen gjenstand
Maks = 15 Poeng
Hundeføreren kaster egen apport over ett hinder som er 1 meter høyt og 1,5 meter bredt. Hunden skal på kommando raskt hoppe over hindret,
uten å berøre det, apportere apportbukken og hoppe tilbake. Når hunden kommer tilbake til hundefører, skal hunden sette seg foran hundeføreren.
Hundeføreren venter litt, tar så ut apportbukken fra hunden, på kommando fra hundeføreren skal hunden innta utgangstilling ved siden av hundeføreren.


8. Apportering over møne - Egen gjenstand
Maks = 15 Poeng Hundeføreren kaster egen apport over ett hinder som er 1,8 meter høyt skråstilt, og 1,5 meter bredt. Hunden skal på kommando raskt
hoppe over hindret, apportere apportbukken og hoppe tilbake. Når hunden kommer tilbake til hundefører, skal hunden sette seg foran hundeføreren.
Hundeføreren venter litt, tar så ut apportbukken fra hunden, på kommando fra hundeføreren skal hunden innta utgangstilling ved siden av hundeføreren.


9. Fremadsending med Dekk
Maks = 10 Poeng På tegn fra dommeren går hundeføreren med hunden Fri ved Foten i angitt retning. Hundeføreren kommanderer så hunden til å gå
frem med stemmen samtidig som han peker i retningen hunden skal gå. Hundeføreren skal stoppe opp. Hunden skal i raskt tempo bevege seg i angitt retning.
Etter ca. 30 skritt skal hundeføreren kommandere "DEKK". Hundeføreren skal holde armen i angitt retning helt til hunden har lagt seg.
Hundeføreren går så opp til hunden på tegn fra dommeren og kommanderer den i utgangstilling.


10. Dekk med forstyrrelser
Maks = 10 Poeng Før en annen hund begynner sitt program i lydighetsøvelsen, skal hundeføreren dekke hunden sin på angitt plass fra dommeren.
Hundeføreren går så 40 skritt fra hunden, han skal være i skjul for hunden, men han skal stå med ryggen til hunden. Når den andre ekvipasjen er
ferdig med øvelse 8, Apportering over Møne - Egen gjenstand, får hundeføreren tegn fra dommeren til å gå tilbake til sin hund og å kommandere den i utgangstilling.

AVDELING C:
Forsvarsarbeid1. Rundering
2. Bevoktning og Standhals
3. Fluktforsøk av figuranten.
4. Overfall under bevoktning
5. Ryggtransport
6. Overfall etter ryggtransport.
7. Motprøve under bevegelse.
8. Overfall under bevoktning


1. Rundering
10 poeng En figurant er skjult for hunden og hundeføreren. Hundeføreren går med hunden Fri ved Foten på en tenkt midtlinje. Hundeføreren kommanderer
spå hunden til å rundere rundt skjulene. Det skal være til sammen 6 skjul. Når hunden kommer til det siste skjulet, skal hundefører stoppe opp.


2. Bevoktning og Standhals
5 + 5 poeng, totalt 10 poeng. Hunden skal halse foran figurant og bevokte denne. Hundeføreren skal på tegn fra dommeren gå opp til hunden.
På nytt tegn kommandøren hundeføreren hunden inn i utgangstilling. Figuranten blir så beordret frem fra skjulet.

3. Fluktforsøk av figuranten.
15 Poeng Hundeføreren skal så kommandere hunden å sitte, og hundeføreren går så tilbake til skjulet. Dommeren gir så tegn til figuranten til å flykte.
Hunden skal så på kommando fra hundføreren stoppe flukten. På tegn fra dommeren stopper flukten. Hunden skal da slippe armen til figuranten av egen
vilje eller med en enkel kommando fra hundeføreren slippe armen.


4. Overfall under bevoktning
15 Poeng Etter en bevoktning på 5 sekunder gir dommeren figuranten tegn til å overfalle hunden. Hunden skal avverge overfallet med ett fast og rolig
grep i armen til figuranten. Når figuranten innstiller angrepet, skal hunden lippe armen til figuranten av egen vilje eller med en enkel kommando fra hundeføreren slippe armen.


5. Ryggtransport
5 Poeng Deretter følger en ryggtransport over en distanse på 30 skritt. Hund og hundefører skal gå ca. 5 skritt bak figurant. Fører går med hunden Fri ved Foten.


6. Overfall etter ryggtransport
15 Poeng Etter ryggtransport følger ett overfall på hunden fra figurant. Hunden skal forsvare seg uten kommando fra fører. Når hunden holder figuranten fast
i ett fast, rolig grep i armen skal hundefører stanse. Dommeren gir tegn til figuranten å stoppe angrepet. Hundefører avvæpner figuranten.
Så følger en sidetransport med hunden mellom hundefører og figurant. Sidetransporten er ca 20 skritt. Hunden skal gå rolig mellom fører og figurant.


7. Motprøve under bevegelse.
15 Poeng Ekvipasjen plasseres på midten utenfor tredje skjul. Hunden skal sitte ved siden av hundeføreren. På tegn fra dommeren kommer figuranten
frem og går direkte mot hunden. Når figuranten er 30 skritt fra hunden gir dommeren tegn til hundeføreren om å slippe hunden. Hunden skal raskt stoppe
figuranten med ett fast og roligt bitt i armen til figuranten. Når hunden har ett fast grep, skal figuranten markere to slag mot hundens bakpart/flanker eller skulderregion.
På tegn fra dommeren stopper kampen. Hunden skal da slippe, eller på en enkel kommando slippe armen og starte bevoktning av figuranten.


8. Overfall under bevoktning
15 Poeng
Etter en bevoktning på 5 sekunder foretar figuranten på tegn fra dommeren ett overfall på hunden. Hunden skal besluttsomt og energisk avverge overfallet ved å
gripe figuranten i armen med ett fullt, fast og rolig grep. Når hunden har ett fast grep utføres to slagmarkeringer mot hunden. På tegn fra dommeren innstiller
figuranten overfallet. hunden skal da slippe, eller på en enkel kommando slippe armen og starte bevoktning av figuranten. Dommeren gir så hundeføreren tegn om å
gå opp til hunden, hundeføreren tar så softstokken fra figuranten, og gjør klar til sidetransport. Figuranten skal gå på hundeførerens venstre side med hunden mellom seg.
Sidetransporten skal være på ca. 20 skritt. Gruppen stopper så foran dommeren og øvelsen er over. Etter kommentarer fra dommeren forlater hundeføreren plassen med hunden
Fri ved Fot.