RIK 1 / IPO 1
GRUPPE A: Spor
GRUPPE B: Lydighet
GRUPPE C: Forsvarsarbeid


Avdeling A:
Spor
Kommando: "SØK" Poeng 100
(80 for sporet, 10 + 10 for gjenstandene) 1. Sporet
Sporet skal være 20 minutter gammelt, 350 til 400 skritt langt, lagt av hundeføreren.
Inneholde to vinkler og to gjenstander.
Gjenstandene skal være 15 cm. lange, 5-6 cm. brede og 2-3 cm. tykke.
Siste gjenstand skal legges i enden av sporet. 2. Gjennomføring av Sporet
Hunden skal rolig, med konsentrert søk, oppta ferten.
Hunden skal jobbe med nesen i bakken gjennom hele sporet i ett roligt tempo.
Hundefører skal gå 10 meter bak hunden.

Avdeling B :
Lydighet1. Lineføring
2. Fri ved Foten med Skudd
3. Sitt under Marsj
4. Dekk under Marsj med Innkalling
5. Apport - Egen gjenstand
6. Apport over Hinder - Egen gjenstand
7. Frematsending med Dekk
8. Dekk med Forstyrrelser

1. Lineføring
Maks = 15 PoengKommando = "PLASS"Hundeføreren skal gå øvelsen uten kommandering fra dommer.
Se skisse for hvordan øvelsen skal utføres.

2. Fri ved Foten med Skudd
Maks = 20 PoengSamme som Øvelsen Lineføring, men her skal det avfyres to skudd.
Skuddene skal avfyres i en avstand på minst 15 skritt, med ca. 5 sekunders mellomrom. Skuddene skal ikke avfyres
mens hunden går gjennom gruppe.
Skuddprøven skal kun utføres under Fri ved Foten og under øvelsen Dekk med Forstyrrelser.

3. Sitt under Marsj
Maks = 10 PoengFra utganstilling skal hundeføreren starte med hunden, etter 10 skritt skal hundeføreren kommandere "SITT",
og hunden skal raskt sette seg. Hundeføreren skal gå i det samme tempoet hele tiden. Hundeføreren går 30 skritt fra hunden
og vender seg så om mot hunden. Dommeren gir så tegn til hundeføreren til å gå tilbake til hunden.


4. Dekk under Marsj med Innkalling
Maks = 10 PoengFra utgangstillingen starter hundeføreren å gå med hunden Fri ved Foten. Etter 10 skritt kommanderer hundeføreren "DEKK",
hunden skal da raskt legge seg ned. Hundeføreren skal ikke senke tempoet, eller stoppe opp. Hundeføreren skal etter at han har
kommandert hunden til å ligge, gå 30 skritt rett frem. Hundeføreren vender seg så mot hunden. På tegn fra dommeren kaller
hundeføreren hunden til seg. Hunden skal komme i hurtig tempo og sette seg foran hundeføreren..
På ny kommando skal hunden raskt innta Utganstilling ved siden av hundeføreren.


5. Apport - Egen gjenstand
Maks = 10 PoengHundeføreren kaster sin egen apportbukk minst 10 skrittt. På kommando skal hunden raskt løpe ut, apportere og raskt vende
tilbake til hundeføreren og sette seg foran. Hundeføreren venter litt, tar så ut apporten, kommanderer så hunden inn i utganstilling ved siden av seg.


6. Apport over Hinder - Egen gjenstand
Maks = 15 Poeng
Hundeføreren kaster egen apport over ett hinder som er 1 meter høyt og 1,5 meter bredt. Hunden skal på kommando raskt hoppe over hindret,
uten å berøre det, apportere apportbukken og hoppe tilbake. Når hunden kommer tilbake til hundefører, skal hunden sette seg foran hundeføreren.
Hundeføreren venter litt, tar så ut apportbukken fra hunden, på kommando fra hundeføreren skal hunden innta utgangstilling ved siden av hundeføreren.


7. Frematsending med Dekk
Maks = 10 PoengPå tegn fra dommeren går hundeføreren med hunden Fri ved Foten i angitt retning. Hundeføreren kommanderer så hunden til å gå
frem med stemmen samtidig som han peker i retningen hunden skal gå. Hundeføreren skal stoppe opp. Hunden skal i raskt tempo bevege seg i angitt retning.
Etter ca. 25 skritt skal hundeføreren kommandere "DEKK". Hundeføreren skal holde armen i angitt retning helt til hunden har lagt seg. Hundeføreren går så
opp til hunden på tegn fra dommeren og kammanderer den i utgangstilling.


8. Dekk med forstyrrelser
Maks = 10 PoengFør en annen hund begynner sitt program i lydighetsøvelsen, skal hundeføreren dekke hunden sin på angitt plass fra dommeren.
Hundeføreren går så 40 skritt fra hunden, han skal være synlig for hunden, men han skal stå med ryggen til hunden. Når den andre ekvipasjen er
ferdig med øvese 6, Apport over Hinder - Egen gjenstand, får hundeføreren tegn fra dommeren til å gå tilbake til sin hund og å kommandere den i utgangstilling.


Avdeling C:
Forsvarsarbeid

1. Rundering
2. Bevoktning og Standhals
3. Fluktforsøk av figuranten.
4. Overfall under bevoktning
5. Motprøve under bevegelse.


1. Rundering
5 poengEn figurant er skjult for hunden og hundeføreren. Hundeføreren går med hunden Fri ved Foten på en tenkt midtlinje.
Hundeføreren kommanderer spå hunden til å rundere rundt skjulene. Det skal være tilsammen 6 skjul. Når hunden
kommer til det siste skjulet, skal hundefører stoppe opp.


2. Bevoktning og Standhals
10 + 10 poeng, totalt 20 poeng. Hunden skal halse foran figurant og bevokte denne. Hundeføreren skal på tegn fra dommeren gå
opp til hunden. På nytt tegn kommandanten hundeføreren hunden inn i utgangstilling. Figuranten blir så beordret frem fra skjulet.


3. Fluktforsøk av figuranten.
25 Poeng Hundeføreren skal så kommandere hunden å sitte, og hundeføreren går så tilbake til skjulet. Dommeren gir så tegn
til figuranten til å flykte. Hunden skal så på kommando fra hundføreren stoppe flukten. På tegn fra dommeren stopper flukten.
Hunden skal da slippe armen til figuranten av egen vilje eller med en enkel kommando fra hundeføreren slippe armen.


4. Overfall under bevoktning
25 Poeng Etter en bevoktning på 5 sekunder gir dommeren figuranten tegn til å overfalle hunden. Hunden skal avverge overfallet
med ett fast og rolig grep i armen til figuranten. Når figuranten innstiller angrepet, skal hunden lippe armen til figuranten av egen
vilje eller med en enkel kommando fra hundeføreren slippe armen.


5. Motprøve under bevegelse.
25 Poeng Ekvipasjen plasseres på midten utenfor tredje skjul. Hunden skal sitte ved siden av hundeføreren. På tegn fra dommeren kommer
figuranten frem og går direkte mot hunden. Når figuranten er 30 skritt fra hunden gir dommeren tegn til hundeføreren om å slippe hunden.
Hunden skal raskt stoppe figuranten med ett fast og rolig bitt i armen til figuranten. Når hunden har ett fast grep, skal figuranten markere
to slag mot hundens bakpart/flanker eller skulderregion. På tegn fra dommeren stopper kampen. Hunden skal da slippe, eller på en enkel kommando slippe armen og starte bevoktning av figuranten. Dommeren gir så hundeføreren tegn om å gå opp til hunden, hundeføreren tar så
softstokken fra figuranten, og gjør klar til sidetransport. Figuranten skal gå på hundeførerens venstre side med hunden mellom seg.
Gruppen stopper så foran dommeren.