Rundering
(fritt søk med hund) går ut på å finne folk (eller gjenstander) som har blitt borte. Dette er vel en av de mest tidkrevende "øvelser" vi kan starte opp med , det tar tid og mye trening for å få til en god Runderingshund.
Her i Norge har vi to godkjente meldingsformer
( melde= måter å si ifra om den har funnet noe)
disse er hals og bringkobbel
( bringkobbel = "en sak" bitt hunden tar i munnen
og bærer denne inn til fører.
Hvordan hunden skal gå i søket effektivt er det klare menigner om - hunden skal gå sløyfer - åttetalle ut fra en modtakse - fremover på aksen. Dette er vel det største problemet som de flesteekvipasjer sliter med å få til.

Det som det vektlegges i øvelsen er hvor effektivt søket er m.tp hvordan hunden klarer og nyttig gjøre seg av terrenget og hvordan fører bruker hunden sin effektivt - m.tp hvordan terrenget er og vind o.l er.